top of page
Kotwica 1
Sklep Transrol Biała Niżna 468

Ziemniaki Sadzeniaki

Polifoska 8

NPK (S) 8‑24‑24 (+9)

Polifoska 8 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym szczególnie polecanym do zastosowania przedsiewnego, możliwa jest również aplikacja pogłówna wczesną wiosną. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, zboża ozime i jare, rzepak ozimy, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoska 8 to: Szybka dostępność składników pokarmowych dla roślin dzięki doskonałej rozpuszczalności nawozu w wodzie. Optymalne proporcje składników pokarmowych zbilansowane w jednej granuli. Obecność siarki w formie siarczanowej, bezpośrednio dostępnej dla roślin.

polifoska 8 dawkowanie przed kompresją-min.png

Potafoska

NPK (CaS) 4-12-12-(16-30)

POTAFOSKA 12 jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składniki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz ten przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i pod użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych gatunków roślin. Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek. Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe: • wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 18 %(m/m)) oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 10 %(m/m)) • siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO₃) całkowity (ok. 28 %(m/m)) oraz tritlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie (ok. 20 %(m/m)) Zasady stosowania: Jest to nawóz przedsiewny, niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10 – 15 cm. Na użytkach zielonych nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

potafoska dawkowanie przed kompresją-min

Polifoska 6

NPK (S) 6-20-30 (+7)

Polifoska 6 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym szczególnie polecanym do zastosowania przedsiewnego, możliwa jest również aplikacja pogłówna wczesną wiosną. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoska 6 to: Wysoka koncentracja składników pokarmowych. Szybka dostępność składników pokarmowych dla roślin dzięki doskonałej rozpuszczalności nawozu w wodzie. Obecność azotu w formie amonowej, dobrze zatrzymywanej w glebie i dzięki temu długo dostępnej dla roślin, wspomagającej pobieranie fosforu i ograniczającej nadmierne pobieranie potasu. Korzyści ze stosowania Wysoki i stabilny plon roślin. Dobra jakość plonu. Silny system korzeniowy zapewniający optymalne pobieranie składników pokarmowych z gleby. Zwiększona odporność roślin na mróz. Wysoka efektywność ekonomiczna upraw. Przeznaczenie i stosowanie Polifoski 6 Polifoska 6 to nawóz wieloskładnikowy do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

polifoska 6 dawkowanie przed kompresją-min.png

Saletra Amonowa

N 34 azotu całkowitego

Saletra Amonowa PULAN to nawóz azotowy występujący w postaci lekko kremowych granul. Produkt bardzo higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie i mocno reaktywny chemicznie. Nawóz został dodatkowo wzbogacony o wspomagający rozwój roślin magnez. Zawartość azotu całkowitego (N) wynosi 34% Zawartość azotu azotanowego, ok. 17% Zawartość azotu amonowego, ok. 17% Skład ziarnowy: 1-4 mm, min 95% poniżej 0,5 mm, max 3% ZALETY PRODUKTU Najpopularniejszy w Polsce jednoskładnikowy nawóz azotowy. Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych. Nawóz uniwersalny, stosowany do wszystkich roślin i rodzajów gleb, przedsiewnie i pogłównie. Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową i powoli uwalnianą, amonową. Bardzo szybko przenika do gleby przy stosowaniu pogłównym. Zawiera dodatkowo magnez. W 100% zabezpieczony przed zbrylaniem, co gwarantuje jej sypkość. Jednorodna granulacja nawozu umożliwia równomierny wysiew na polu do 33 m. W porównaniu z innymi nawozami saletrzano-amonowymi, PULAN? cechuje mniejsze pylenie podczas obsługi produktu. JAK STOSOWAĆ? Do stosowania przedsiewnego i pogłównego, na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki. Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu. Przed wysiewem saletrę amonową PULAN można zmieszać z superfosfatem granulowanym, fosforanem amonu i większością nawozów wieloskładnikowych. Nie stosować w okresie wysiewu nawozów wapniowych.

Saletra Grybów_edited.jpg
bottom of page